16.58°C

Directives & Guidelines

Title Categories Update Date Download
वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका¸ २०७८
Directives & Guidelines
2022-04-29
Download
सार्वजनिक निर्माण र परामर्श सेवा कार्यको लागि कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाइ ब्यवस्थित गर्ने सम्वन्धी कार्याबिधि¸ २०७७ (पहिलो संशोधन¸ २०७८)
Directives & Guidelines
2022-01-16
Download
कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७८
Directives & Guidelines
2021-09-13
Download
सामुदायिक वन अभियन्ता छनौट कार्यविधि २०७४
Directives & Guidelines
2021-07-22
Download
पुरस्कारका लागि मनोनयन गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि
Directives & Guidelines
2021-05-19
Download
सार्वजनिक र परामर्स सेवाका लागि कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७७
Directives & Guidelines
2020-12-23
Download
स्थानीय तहसंगको साझेदारीमा सहरी वन विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७
Directives & Guidelines
2020-11-26
Download
कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७
Directives & Guidelines
2020-10-12
Download
Forest Encroachment Control and Managements strategy 2068
Directives & Guidelines
2020-07-04
Download
Directive of District Forest Co-ordination committee, 2068
Directives & Guidelines
2020-07-04
Download
Forest Fire Management Strategy 2067
Directives & Guidelines
2020-07-04
Download
NTFP Guidline
Directives & Guidelines
2020-07-04
Download
निकासी गर्न प्रतिवन्धित जडिवुटीहरु
Directives & Guidelines
2020-07-04
Download
IEE_EIA
Directives & Guidelines
2020-07-04
Download
सुराकी खर्च परिचालन कार्यबिधि २०७२
Directives & Guidelines
2020-07-04
Download
CF development Program guideline (Third Revision 2071)
Directives & Guidelines
2020-07-04
Download
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आर्थिक कार्यविधि निर्देशिका, २०७३
Directives & Guidelines
2020-07-04
Download
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि रास्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि , २०७४
Directives & Guidelines
2020-07-04
Download
वन क्षेत्रका विभिन्न कार्ययोजना निर्माण प्रकृयासंग सम्बन्धित वन विभागबाट पारित बिषयसूचिको संगालो
Directives & Guidelines
2020-07-04
Download
जिल्ला वन पैदावार आपुर्ति समितिको कार्यविधि (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७३
Directives & Guidelines
2020-07-04
Download
सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन कार्यविधि -२०७५
Directives & Guidelines
2020-07-04
Download
वन जन्य उद्धम प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि-२०७५
Directives & Guidelines
2020-07-04
Download
राष्ट्रिय वृक्षरोपण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
Directives & Guidelines
2020-07-04
Download
Nirdeshikaharu Ko Sangalo
Directives & Guidelines
2020-07-04
Download
Saruwa Mapdanda
Directives & Guidelines
2020-07-04
Download

Site Visitors